کمينه درباره معاونت

حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، بالاترين مرجع در شهرداري تهران است كه مسئوليت سياست گذاري، هماهنگي، برنامه­ريزي و كنترل عملكرد حمل و نقل و ترافيك شهر تهران را برعهده دارد.

اين معاونت با توجه به الگوي جامع مديريت استراتژيك، با در نظر گرفتن مأموريت خود كه ساماندهي وضعيت حمل و نقل و ترافيك كلان شهر تهران مي باشد و بررسي عوامل داخلي و خارجي تأثير گذار، به تعيين هدف هاي بلند مدت و پس از آن تدوين، ارزيابي و انتخاب استراتژي هاي مناسب جهت نيل به آن اهداف پرداخته است.

 همچنين در مرحله اجراي استراتژي هاي مذكور ، با تعيين سياست ها و هدف هاي ساليانه ، تخصيص منابع صورت پذيرفته است. 8 شركت و سازمان و 2 اداره کل، تحت نظارت مستقیم حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك در راستاي نيل به اهداف فوق فعاليت مي­كنند

شايان ذكر است معاونت هاي متناظر اين ستاد در مناطق 22 گانه شهرداري تهران نيز با عنوان معاونين حمل و نقل و ترافيك مناطق 22 گانه شهرداري تهران بصورت ماتريسي با اين حوزه معاونت تعامل داشته و عملا برنامه ريزي هاي سالانه خود را با توجه به سياستگذاري هاي سالانه اين حوزه مشخص و راهبري مي نمايند.
در بخش حمل و نقل عمومي، به طور عمده اجراي پروژه هاي مربوطه و راهبري سامانه هاي موجود بر عهده سه مجموعه شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)، شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران مي باشد.

     معاونین حمل و نقل و ترافیک تهران از ابتدا تاکنون

از سال

 تا سال

 مدت زمان
    دکتر مازیار حسینی  14/4/1395  تاکنون  --- 
     مهندس سید جعفر هاشمی تشکری  4/4/1385  14/4/1395 10 سال
     مهندس مهرداد تقی زاده  27/7/1384  4/4/1385  8 ماه
     دکتر حمید بهبهانی  24/3/1382  27/7/1384  28 ماه
    دکتر علیرضا غفاری  18/9/1381  24/3/1382  6 ماه
     مهندس محمدمهدی خرسندنیا  18/12/1380  18/9/1381  9 ماه
     مهندس محمدعلی ترفع  18/5/1380  18/12/1380  7 ماه
     مهندس محسن واهب  1379 1380 12 ماه
     مهندس محسن اکبرزاده  1377  1379  2 سال
     مهندس حمید سیادت موسوی  1368  1377  9 سال
     دکتر غلامرضا جهانشاه لو  1362  1368  6 سال