آیین افتتاح و بهره‌برداری از ایستگاه محمدیه و بخش شرقی خط ۷ مترو| ۴ شهریور ۹۸ 1398/6/4

image
1 2 IMG_6320 IMG_6335 IMG_6358 IMG_6382
IMG_6458 IMG_6478 IMG_6486 IMG_6573 IMG_6591 IMG_6605
IMG_6609 IMG_6613 IMG_6680 IMG_6713 IMG_6735 IMG_6789
IMG_6822 IMG_6877
print
rating
  نظرات