نتایج یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی افزایش رضایتمندی از طرح ترافیک جدید/ کاهش استفاده از خودروی شخصی 1397/8/6

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در این نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای نظرسنجی دانشگاهی انجام شده و در آن ترددکنندگان با خودروی شخصی به محدوده طرح ترافیک مورد پرسش قرار گرفته‌اند، تغییرات قابل توجهی نسبت به نظرسنجی پیشین که سه ماه قبل از آن انجام شد، دیده می‌شود. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، نسبت شهروندانی که از طرح ترافیک جدید ابراز رضایت کرده‌اند، در عرض سه ماه از ۳۶.۴ درصد به ۶۸.۶ درصد رسیده است. میزان رضایتمندی در اکثریت شهروندان که از مجوز عادی روزانه استفاده می‌کنند، بیشتر بوده و در مقابل، بین کسانی که از سهمیه استفاده می‌کردند و اکنون باید هزینه طرح را با قیمت عادی پرداخت کنند، شاهد رضایتمندی کمتری هستیم. وقتی از پاسخگویان پرسیده شده که بعد از اجرای طرح ترافیک جدید میزان استفاده آنها از خودروی شخصی نسبت به سال گذشته چه تغییری داشته است، ۲۲.۴ درصد خیلی کمتر، ۱۶.۳ درصد کمتر، ۴۸.۴ درصد به همان اندازه، ۵.۳ درصد بیشتر و ۷ درصد خیلی بیشتر را انتخاب کرده‌اند. بدین ترتیب در ۱۲.۳ درصد پاسخگویان شاهد افزایش و در ۳۸.۷ درصد شاهد کاهش استفاده از خودروی شخصی هستیم. یافته‌های نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که نسبت به نظرسنجی سه ماه قبل، نسبت کسانی که معتقدند امسال خرید مجوز طرح ترافیک راحت‌تر از سال قبل شده، از ۲۱ درصد به ۳۱.۴ درصد رسیده است و در عین حال هنوز ۴۷.۲ معتقدند خرید مجوز در شیوه جدید اجرای طرح ترافیک، سخت‌تر از قبل شده است. اما این میزان کمتر از سه ماه قبل است که ۶۴.۴ درصد معتقد به سخت‌تر بودن خرید مجوز در طرح ترافیک جدید بودند. در نظرسنجی اخیر، تعداد کسانی که قائل به کاهش ترافیک با اجرای طرح جدید بودند، ۳۴.۸ درصد بوده و قائلان به افزایش ترافیک ۱۳.۵ درصد پاسخگویان بودند. این میزان‌ها در نظرسنجی سه ماه قبل به ترتیب ۳۳.۶ و ۱۷.۶ درصد بود که نشان می‌دهد با گذشت سه ماه دیگر از اجرای طرح ترافیک، احساس عمومی نسبت به تاثیر طرح جدید بر کاهش ترافیک، مثبت بوده است. بر اساس یافته‌های نظرسنجی اخیر، ۴۳.۸ درصد از پاسخگویان به انگیزه دریافت تخفیف بیشتر ترغیب ‌شده‌اند که برای دریافت معاینه فنی برتر به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند، که نود درصد آنها موفق به دریافت معاینه فنی برتر شده‌اند. چهل درصد از بین پاسخگویان این نظرسنجی گفته‌اند از اپلیکیشن «تهران من» استفاده می‌کنند که ۶۰.۸ درصد ایشان از اپلیکیشن ابراز رضایت و ۳۷.۲ درصد ابراز نارضایتی کرده‌اند. از بین ۶۰ درصدی که گفته‌اند از این اپلیکیشن بر روی تلفن همراه خود استفاده نمی‌کنند، ۶۰.۹ درصد از وجود بی‌اطلاع بوده‌اند، ۲۵.۱ تمایلی به استفاده نداشته‌اند و ۱۲.۴ درصد گفته‌اند کلا از اپلیکیشن استفاده نمی‌کنند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از کسانی که با خودروی شخصی به محدوده طرح ترافیک تردد دارند، کارمند هستند که در صورت گسترش و سهولت دسترسی به سرویس ادارات می‌توان به ترغیب آنها به کنار گذاشتن خودروی شخصی امیدوار بود.

نتایج یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی نشان می‌دهد که با گذشت زمان، میزان رضایتمندی از طرح ترافیک جدید به میزان قابل توجهی افزایش داشته و همچنین این طرح توانسته است بر کاهش استفاده از خودروی شخصی اثر مثبتی بگذارد.

print
rating
  نظرات