مکان نما  >>   صفحه اصلی  /  آرشیو اخبار  /  مشروح خبر
کمينه مشروح خبر
1397/6/14
   
  برگزاری بیست و ششمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران
   
   

روز گذشته نیز کمیته های فرعی ذیل این کمیسیون، جلسات تخصصی را با حضور کارشناسان حوزه حمل و نقل برگزار کردند و مشکلات و معضلات کلانشهرها در خصوص موضوعاتی همچون درآمدهای پایدار شهرداری ها، سامانه های حمل و نقل عمومی، ساختار سازمانی، سیستم های هوشمند، معظل پارکینگ و دیگر موضوعات را مطرح کردند. ماحصل این جلسات مصوباتی بود که در جلسه امروز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تعدادی از آنها به تصویب اعضا رسید. این مصوبات به دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها ارسال شده تا پس از بررسی در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از مراجع قانونی پیگیری و اجرا شود.

  نظرات