مکان نما  >>   صفحه اصلی  /  آرشیو اخبار  /  مشروح خبر
کمينه مشروح خبر
1397/4/5
   
  توليد واگن هاي تهران از مرز 1000 دستگاه عبور كرد.
   
   

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شركت واگن سازي تهران از سال 1382 توليد خود را آغاز كرده و اكنون با افتخار اعلام مي نمايد تعداد واگن هاي يك و دو طبقه و لكوموتيوهاي مترو توليدي شركت در سال حمايت از كالاي ايراني و همزمان با برگزاري ششمين نمايشگاه صنايع حمل و نقل ريلي از مرز هزار دستگاه عبور كرد. هم چنين اين شركت در مناقصه بين المللي توليد ۶۳۰ دستگاه واگن يك طبقه مترو با مشخصات درجه يك اروپايي شركت كرده و به عنوان برنده مناقصه اعلام گرديد. اين پروژه با استفاده از منابع مالي فاينانس خارجي ظرف مدت ۵ سال انجام خواهد شد و سهم بومي سازي واگن ها طي آن به ۵۵% خواهد رسيد.

  نظرات