مکان نما  >>   صفحه اصلی  /  آرشیو اخبار  /  مشروح خبر
کمينه مشروح خبر
1397/4/3
   
  ضرب الاجل سه ماهه پورسیدآقایی: اتوبوس دودزا قدغن!
   
   

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران؛ محسن پورسیدآقایی در این بخشنامه با اشاره به نقش اتوبوس های شرکت واحد در تولید ذرات معلق، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی را موظف کرده است که تمامی اتوبوس های عمومی و خصوصی وابسته به این شرکت به صورت ضربتی مورد بازدید و معاینه فنی قرار گیرند و از ابتدای مهرماه1397 از تردد همه اتوبوس های فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری شود. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این ابلاغیه شرکت واحد اتوبوسرانی را موظف کرده است: در صورت مشاهده فعالیت هرنوع اتوبوس دودزا، شرکت خصوصی مربوطه جریمه سنگین و درصورت تکرار مجوز آن شرکت لغو گردد. در خطوط بی آر تی نیز در صورت مشاهده ، در وهله اول مدیر خط مزبور و در صورت تکرار، معاون فنی شرکت مسئول خواهند بود. پورسیدآقایی همچنین به سنندجی ماموریت داده است که :« حداقل 10% از ناوگان شرکت های خصوصی و 50% از اتوبوس های بی آر تی، قبل از مهرماه به فیلتر دوده مجهز شده باشند.» براساس بخشنامه معاون شهردار، اتوبوس های مورد استفاده در سرویس ادارات و کارخانجات نیز باید در همین برهه زمانی ساماندهی شوند و باهمکاری پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا جلوگیری شود. وی با پیگیری ابلاغ بخشنامه از طریق استانداری و شورای تامین استان؛ از تمامی شرکت ها، ادارات خواسته است از عقد قرارداد یا استفاده امانی از اتوبوس های فاقد معاینه فنی از اول مهرماه اکیداً خودداری کنند و هشدار داده شده که در صورت تخلف ، ضمن اعمال قانون ، مراتب به وزارتخانه های مسئول اعلام می شود. /

  نظرات