مکان نما  >>   صفحه اصلی  /  آرشیو اخبار  /  مشروح خبر
کمينه مشروح خبر
1397/1/21
   
  تشکیل کارگروه مشترک آتش نشانی و شرکت بهره برداری مترو
   
   

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک ؛ در این نشست به افزایش ارتباطات و تعاملات گسترده بین بخشی و استفاده از ظرفیت های موجود به نحو شایسته تاکید شد و با بررسی جوانب مختلف موضوعات جاری بحث و گفت و گو گردید. بنابراین گزارش با توجه به اهمیت ایمنی شهر و نیز ارائه خدمات بهتر به شهروندان در استفاده از امکانات شهری، تصمیم بر تشکیل کارگروه ویژه متشکل از کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و شرکت بهره برداری مترو گرفته شد تا باتوجه به انبوه جمعیت شهروندان استفاده کننده از متروی تهران در طول سال با برگزاری جلسات مشترک متعدد آموزش های مستمری نیز به منظور ارتقا آگاهی و آمادگی در هنگام بروز حوادث و پیشگیری از آن انجام پذیرد. همچنین با توجه به اهمیت ویژه و اولویت سازمان آتش نشانی به ایمنی شهری و برگزاری مانورهای مشترک با متروی شهری، کنترل دستگاه های ایمنی و استانداردهای لازم در بخش های تخصصی مربوطه این بخش، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان ویژه کارکنان و شهروندان از طریق تبلیغات چهره به چهره،مجازی و .... توافق گردید تا در در دستور کار کارگروه در طول سال پیش رو باشد./

  نظرات