کمينه مشروح خبر
1396/12/12
   
  طرح ترافيك جديد تهران حاصل خرد جمعي است
   
   

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران؛ به دنبال انتشار مطلبي با عنوان "طراح طرح جديد ترافيك در اختيار كارگزيني قرار گرفت" كه روز دوشنبه ٧ اسفند ماه از سوی برخي شبکه های مجازي منتشر شد، با رد این ادعا، اعلام كرد: برخي رسانه ها با برجسته سازي كاذب، طرح جدید ترافیک تهران را به فردی خاص نسبت دادند، این درحالیست كه این طرح حاصل خرد جمعي است و تنها يك نفر طراح آن نيست. اقدام به اجرای یک تصمیم داخلی و جابجایی معاونت حمل ونقل بار از سوی قایم مقام سازمان با اطلاع قبلی به نامبرده و متناسب با سیاست های کلی انجام گرفته و انتشار خبری غیرمرتبط دراین زمینه و نسبت دادن آن به سایر موضوعات جاری معاونت حمل ونقل منجمله "طرح ترافیک" غیراصولی بوده و موجب نشر اخبار کاذب و برداشت نادرست افکارعمومی از اخبار و رویدادهای جاری به شمارمی رود. بنابراین گزارش در ادامه بي اخلاقي رسانه اي و انتساب مطالب خلاف واقع که با اهداف خاص صورت ميگيرد اعلام میداریم برخي سايت هاي خبري با انتشار خبر غيرمستند باعث تشويش اذهان عمومي می شوند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. معاونت ترافیک با تاكيد بر جايگاه رفيع اصحاب رسانه در نشر اخبار صحیح، خبرنگاران را به رعايت اخلاق، نشرکامل و پرهيز از هرگونه گمانه زني در نشر اخبار دعوت كرد./

  نظرات