کمينه مشروح خبر
1396/10/27
   
  امضاي تفاهم نامه في مابين جهت واگذاري جايگاه هاي عرضه سوخت بنزين تک تلمپه اي از حوزه خدمات شهري به معاونت حمل و نقل و ترافيک
   
   

در نشست مشترک معاونت هاي خدمات شهري و حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران تفاهم نامه اي في مابين جهت واگذاري جايگاه هاي عرضه سوخت بنزين تک تلمپه اي(تک سکو) از حوزه معاونت خدمات شهري(شرکت صنايع و مشاغل شهر تهران) به معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران صورت گرفت. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل معاونت خدمات شهري شهرداري تهران، جلسه مشترک معاونت هاي خدمات شهري و حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با حضور مجتبي يزداني معاون خدمات شهري، پورسيد آقايي معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، عارف نيا مشاور شهردار تهران و رئيس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران، زنگيشه مديرعامل شرکت صنايع و مشاغل شهر تهران، سنندجي مديرعامل سازمان اتوبوسراني و ديگر مشاورين اين دو معاونت برگزار شد. در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر و اتفاق آرا و با توجه به اين مهم که ماهيت اين جايگاه ها به معاونت حمل و نقل ترافيک باز مي گردد؛ در همين راستا طي تفاهم نامه اي في مابين جايگاه هاي عرضه سوخت بنزين تک تلمپه اي(تک سکو) از حوزه شرکت صنايع و مشاغل شهر تهران به معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران واگذار گرديد. گفتني است اين تفاهم نامه به زودي به تمامي مناطق 22گانه شهرداري تهران ابلاغ خواهد شد.

  نظرات