کمينه مشروح خبر
1396/10/17
   
  تشریح ابهامات بوجود آمده از اطلاعیه سازمان حمل ونقل وترافیک
   
   

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک؛ تمامی بحث های مطرح شده درخصوص طرح پیشنهادی ترافیک مربوط به سال1397 بوده است که اجرای این طرح پیشنهادی منوط به طی شدن مراحل قانونی و تصویب در مراجع ذی صلاح می باشد. آنچه حایزاهمیت و مورد سوال می باشد این است که در حال حاضر شیوه اجرای طرح ترافیک هیچ تغییری نکرده است و کماکان طرح روزانه مطابق قوانین موجود به فروش می رسد. لازم به ذکر است تعداد محدودی از کارت های شناور سال 1396 که توسط دارندگان آنها تا آبان ماه سالجاری فعال نشده بود ابطال شده است. این در حالیست که کارت هایی که پیش از این فعال شده است همچنان تا پایان سال جاری دارای اعتبار می باشند./

  نظرات