مکان نما  >>   صفحه اصلی  /  آرشیو اخبار  /  مشروح خبر
کمينه مشروح خبر
1395/12/8
   
  دریافت 1217 مقاله علمی در 12 محور کنفرانس ترافیک تهران
   
   

 مقاله علمی در 12 محور «شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک» مورد پذیرش قرار گرفت که در این میان به ترتیب سه محور «ایمنی ترافیک»، «برنامه ریزی حمل و نقل» و «حمل و نقل همگانی»، پذیرای بیشترین مقالات پذیرفته شده بودند.

روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، محورهای 12 گانه این کنفرانس و مسئولان هر محور و نیز تعداد مقاله ارسالی در هر یک از محورها را به شرح زیر اعلام کرد:

1-    محور «برنامه ریزی حمل و نقل» با مسئولیت دکتر شهریار افندی زاده با 143 مقاله

2-    محور «حمل و نقل همگانی» با مسئولیت دکتر حبیب الله نصیری با 138 مقاله

3-    محور «سیستم های حمل و نقل هوشمند» با مسئولیت دکتر سید مهدی تشکری با 129 مقاله

4-    محور «ایمنی ترافیک» با مسئولیت دکتر کمال شعار با 228 مقاله

5-    محور «حمل و نقل و توسعه پایدار» با مسئولیت دکتر یوسف حجت با 105 مقاله

6-    محور «مهندسی ترافیک» با مسئولیت دکتر حمید کتابی با 103 مقاله

7-    محور «اقتصاد حمل و نقل» با مسئولیت دکتر علی اصغر اردکانیان با 60 مقاله

8-    محور «مدیریت سیستم های حمل و نقل و ترافیک» با مسئولیت دکتر امیر رضا ممدوحی با 105 مقاله

9-    محور «آموزش و فرهنگ سازی ترافیک» با مسئولیت دکتر علیرضا اسماعیلی با 45 مقاله

10- محور «قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه» با مسئولیت دکتر محسن انصاری با 49 مقاله

11- محور «حمل و نقل غیر موتوری: با مسئولیت دکتر علی خاکساری با 49 مقاله

12- محور «طراحی هندسی معابر» با مسئولیت دکتر علی منصور خاکی با 63 مقاله

گفتنی است «شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک» همزمان با «دومین نشست کمیته حمل و نقل شهرهای آسیایی» طی روزهای دهم و یازدهم اسفند ماه جاری از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.

 

  نظرات