کمينه ادامه خبر
1394/11/28
   
  کد خبر 116- دهه مبارک فجر ـ فعالیت های پایگاه بسیج شرکت کنترل کیفیت هوا
   
   

گزارش تصویری از فعالیت های شرکت کنترل کیفیت هوا در دهه مبارک فجر.

.