کمينه ادامه خبر
1394/11/28
   
  کد خبر 115- جلسه با فرماندهان پایگاه های تابعه
   
   

جلسه  توجیهی فرمانده حوزه مقاومت بسیج معاونت حمل و نقل و ترافیک با فرماندهان پایگاه های تابعه در بهمن ماه برگزار گردید.