کمينه ادامه خبر
1394/11/28
   
  کد خبر 113- دهه مبارک فجر ـ بازدید فرمانده ستاد كل دژبان سپاه سردار عبادي وهيئت همراه ازپايگاه بسيج پایانه جنوب
   
   

روز شنبه مورخ 94/11/17 ساعت 11 فرمانده محترم ستاد كل دژبان سپاه سردار عبادي وهيئت همراه ازپايگاه بسيج پایانه جنوب بازديد كردند .

درابتدا فرمانده پايگاه بسيج پايانه جنوب ضمن خير مقدم به فرمانده محترم ستاد كل دژبان سپاه  خلاصه اي ازاقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته درپايگاه بسيج را بيان نمودند درادامه سردار عبادي بابيان اينكه بسيج ابتدا به صورت يك نيروي نظامي پديد آمد، و عوامل پديدآورنده آن، شرائط خاص اوايل جنگ بود زيرا از سويي دشمن حمله كرده بود و كشور در محاصره بود و از سوي ديگر آمادگي دفاع در نيروهاي رسمي وجود نداشت و آشفتگي و پراكندگي حاكم بود، در چنين شرائطي، فرهنگ سازنده بسيج، اقتضاي يك نيروي دفاعي را داشت تا خطرهاي نظامي را دفع كند، بر همين اساس نيروي بسيج شكل گرفت.

امّا پيدايش اين نيرو به شكل نظامي به معناي محصور بودن، فرهنگ بسيجي در دايره نظامي نيست، بلكه فرهنگ بسيجي، فرهنگي است كه از اعتقاد به خداي جهان آفرين سرچشمه مي‌گيرد و هستي انساني را كارواني مي‌بيند كه اين جهان بستري است براي اين حركت لايزال كه مبدأ و منتهاي آن خداست؛ انا لله و انا اليه راجعون، و كارمايه بسيجي همين جمله است.

آنچه به بسيجي نيرو مي‌بخشيد تا در ميدان نظامي در مقابل همه سلاحهاي شيطاني و اهريمني با دست خالي ايستادگي كند، انديشه و ايمان او بود؛ ايمان به اين‌كه اين جهان با همه پهناوري و عظمت خود با اراده الهي اداره مي‌شود. هستي بيهوده آفريده نشده بلكه داراي حكمت، هدف و غايتي است، انسان نيز در اين جهان رهاشده نيست و دست ربوبيت الهي بر سر جهان و انسان است.

ايشان درادامه با بيان اينكه بسيجي هوشمند بايد بيش از هرچيز به اين مطلب بيانديشد كه امروز صحنه نبرد از ميدان نبرد نظامي به عرصه فرهنگي انتقال يافته است. علاوه بر اين‌كه در عرصه صنعتي و كشاورزي و عمراني تلاش خودش را انجام مي‌دهد، بايد متوجه باشد كه نوك پيكان دشمن امروز متوجه عرصه فرهنگي است و اگر موفقيتي هر چند كم در اين عرصه بدست آورد، براي او بزرگترين پيروزي خواهد بود.بنابراين نخستين وظيفه بسيجي در اين عصر كسب آگاهي از اهميت نبرد فرهنگي و درك موقعيت خطير فرهنگ بسيجي است.ايشان ضمن تقدير وتشكر ازفعاليتهاي فرهنگي واجتماعي صورت گرفته درپايگاه بسيج جنوب خواستار تلاش بيشتر باتوجه به وجود بستر مناسب كار فرهنگي درپايانه ها شدند.