ظرفیت های سرمایه گذاری
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
ظرفیت های سرمایه گذاری
مرکز معاینه فنی آسمان آبی تهران
ظرفیت های سرمایه گذاری
مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران و حومه
ظرفیت های سرمایه گذاری
سامانه ثبت تخلف مسیر ویژه
ظرفیت های سرمایه گذاری
سامانه ثبت تخلف مبادی ورودی و خروجی شهر تهران
ظرفیت های سرمایه گذاری
سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
ظرفیت های سرمایه گذاری
سامانه ثبت تخلف سرعت
ظرفیت های سرمایه گذاری
سامانه ثبت تخلف خروجی‌های محدوده زوج یا فرد
ظرفیت های سرمایه گذاری
خودرو اشتراکی
ظرفیت های سرمایه گذاری
تجهیز و مدیریت ناوگان تاکسیرانی
ظرفیت های سرمایه گذاری
تجهیز و مدیریت مجتمع خدماتی رفاهی پایانه مسافربری شرق تهران
ظرفیت های سرمایه گذاری
تجهیز و مدیریت سیستم‌های فتوولتائیک در سطح شهر تهران
ظرفیت های سرمایه گذاری
تجهیز و مدیریت خودرو ثبت تخلف مکانیزه
ظرفیت های سرمایه گذاری
تجهیز و مدیریت خانه‌های دوچرخه
ظرفیت های سرمایه گذاری
تجهیز و بهره‌برداری از فضای پارک حاشیه‌ای