کیفیت هوای تهران
این برنامه به‌صورت روزانه اطلاعات کیفیت هوای تهران را به شهروندان ارائه می‌نماید.
  • امکانات دیگر این برنامه عبارت‌اند از:
  • نمایش شاخص کیفیت هوا به تفکیک ایستگاه‌ها
  • نمایش شاخص کیفیت هوای ایستگاه‌ها روی نقشه شماتیک تهران
  • نمایش شاخص کیفیت هوا در هریک از روزهای هفته گذشته
  • ارائه تحلیل و پیش‌بینی در برخی روزها با توجه به شرایط شاخص
  • ارائه راهنمای هریک از آلاینده‌های معیار
  • ارائه هشدار خودکار (Notification) به کاربران در صورت وجود شرایط ناسالم