معاینه فنی خودروها در سراسر تهران به‌صورت شبانه‌روزی کنترل می‌شود
کنترل معاینه فنی خودروهای حمل پسماند با دوربین
شرایط و وضعیت خط شش مترو
تجهیز معابر ورودی و خروجی تهران به دوربین‌های کنترل معاینه فنی
تجهیز تونل‌های تهران به سیستم هوشمند ترافیکی برای اطلاع رسانی صوتی در مواقع خاص