اطلاعات تماس

 • آدرس : تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - پلاک 133
 • تلفن خانه : 88828256
 • دفتر معاون حمل و نقل و ترافیک : 88312460
 • اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری : 88828256
 • اداره کل حمل و نقل عمومی : 88828256
 • اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک : 88327529
 • شماره پیام کوتاه : 30004225
 •  ستاد خبری حراست سازمان حمل و نقل وترافیک  : 81677010 -77622820
 • نمابر : 88827807
 • پست الکترونیکی : info@traffic.tehran.ir
 • پست الکترونیکی ستاد خبری حراست سازمان حمل و نقل وترافیک : i301@herasat.tehran.ir
 • شماره پیام کوتاه: 3000426701

ارسال نظر

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما