درباره معاونت
حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیك شهرداری تهران، بالاترین مرجع در شهرداری تهران است كه مسئولیت سیاست‌گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی و كنترل عملكرد حمل‌ونقل و ترافیك شهر تهران را بر عهده دارد.
این معاونت با توجه به الگوی جامع مدیریت استراتژیك، با در نظر گرفتن مأموریت خود كه ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل و ترافیك کلان‌شهر تهران می‌باشد و بررسی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار، به تعیین هدف‌های بلندمدت و پس از آن تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی‌های مناسب جهت نیل به آن اهداف پرداخته است.
همچنین در مرحله اجرای استراتژی‌های مذكور، با تعیین سیاست‌ها و هدف‌های سالیانه، تخصیص منابع صورت پذیرفته است. 11 شركت و سازمان و 3 اداره کل، تحت نظارت مستقیم حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیك در راستای نیل به اهداف فوق فعالیت می‌کنند شایان‌ذکر است معاونت‌های متناظر این ستاد در مناطق 22 گانه شهرداری تهران نیز با عنوان معاونین حمل‌ونقل و ترافیك مناطق 22 گانه شهرداری تهران به‌صورت ماتریسی با این حوزه معاونت تعامل داشته و عملا برنامه‌ریزی‌های سالانه خود را با توجه به سیاست‌گذاری‌های سالانه این حوزه مشخص و راهبری می‌نمایند.
در بخش حمل‌ونقل عمومی، به‌طور عمده اجرای پروژه‌های مربوطه و راهبری سامانه‌های موجود بر عهده سه مجموعه شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی شهر تهران می‌باشد.
یادآوری این نكته ضروری است كه فعالیت‌های سایر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه این حوزه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بر فعالیت‌های بخش حمل‌ونقل عمومی بوده و لازمه و مكمل عملكرد مجموعه‌های موصوف می‌باشد.
معاونین حمل و نقل و ترافیک تهران از ابتدا تاکنون
معاونین حمل و نقل و ترافیک تهران از ابتدا تاکنون از سال تا سال مدت زمان
دکتر محسن پورسیدآقایی 1396/6/14 تاکنون تاکنون
دکتر مازیار حسینی 1395/4/14 1396/06/14 14 ماه
مهندس سید جعفر هاشمی تشکری 1385/4/4 1395/4/14 10 سال
مهندس مهرداد تقی زاده 1384/7/27 1385/4/4 8 ماه
دکتر حمید بهبهانی 1382/3/24 1384/7/27 28 ماه
دکتر علیرضا غفاری 1381/9/18 1382/3/24 6 ماه
مهندس محمدمهدی خرسندنیا 1380/12/18 1381/9/18 9 ماه
مهندس محمدعلی ترفع 1380/5/18 1380/12/18 7 ماه
مهندس محسن واهب 1379 1380 12 ماه
مهندس محسن اکبرزاده 1377 1379 2 سال
مهندس حمید سیادت موسوی 1368 1377 9 سال
دکتر غلامرضا جهانشاه لو 1362 1368 6 سال
معرفی شرکتها و سازمانهای تابعه