کاربر گرامی : خواهشمند است جهت دریافت هریک از اسناد زیر بروی آن کلیک نمایید ، قابل ذکر است برای دریافت این اسناد باید عضو سایت باشید ، در غیر اینصورت ابتدا نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید 

متقاضی محترم : اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری در بازه زمانی ذکر شده معتبر بوده و بایستی تحویل داده شود در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد