متقاضی محترم به منظور سهولت در دسترسی به هریک از اسناد مزایده و یا مناقصه خواهشمند است از طریق منوی زیر اقدام فرمایید

توضیح :  اسناد در سه گروه  الف ) مزایده ،  ب) مناقصه ، ج) اصلاحیه قرار گرفته است ،

- در قسمت مناقصه کلیه مناقصاتی که قابل دسترسی می باشد نمایش داده شده است ضمن اینکه تاریخ شروع و تاریخ پایان تحویل مستندات در آن ذکر شده است ، چنانچه زمان

 جاری معتبر باشد امکان ارسال این اسناد برای شما محیا می باشد .

-در قسمت مزایده کلیه اسناد مزایده قرار گرفته است و دقیقا عملکرد آن مشابه مناقصه می باشد بدین صورت که تاریخ شروع و پایان برای هر مزایده ذکر شده است

-در قسمت اصلاحیه کلیه تغییرات احتمالی صورت گرفته مربوط به مناقصه یا مزایده ای خاص قرار میگیرد ضمن اینکه اطلاع رسانی از طریق ایمیل نیز به متقاضیان انجام خواهد پذیرفت