شما اینجا هستید:   خانه > سازمان

سامانه حمل و نقل عمومی شهر تهران

به مناسبت عید غدیر عید ولایت مراسم تجلیل از سادات مجموعه معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک برگزار گردید،وبه سادات شرکت کننده در مراسم هدایایی به رسم یاد بود از طرف حوزه مقاومت بسیج حمل و نقل اهدا گردید.

نقشه هوشمند جامع ترافیک شهر تهران

به مناسبت عید غدیر عید ولایت مراسم تجلیل از سادات مجموعه معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک برگزار گردید،وبه سادات شرکت کننده در مراسم هدایایی به رسم یاد بود از طرف حوزه مقاومت بسیج حمل و نقل اهدا گردید.

سامانه کنترل کیفیت شاخص هوا

به مناسبت عید غدیر عید ولایت مراسم تجلیل از سادات مجموعه معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک برگزار گردید،وبه سادات شرکت کننده در مراسم هدایایی به رسم یاد بود از طرف حوزه مقاومت بسیج حمل و نقل اهدا گردید.

n

o

p

مراسم تجلیل از سادات علوی
به مناسبت عید غدیر عید ولایت مراسم تجلیل از سادات مجموعه معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک برگزار گردید،وبه سادات شرکت کننده در مراسم هدایایی به رسم یاد بود از طرف حوزه مقاومت بسیج حمل و نقل اهدا گردید
مراسم تجلیل از سادات علوی
به مناسبت عید غدیر عید ولایت مراسم تجلیل از سادات مجموعه معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک برگزار گردید،وبه سادات شرکت کننده در مراسم هدایایی به رسم یاد بود از طرف حوزه مقاومت بسیج حمل و نقل اهدا گردید
مراسم تجلیل از سادات علوی
به مناسبت عید غدیر عید ولایت مراسم تجلیل از سادات مجموعه معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک برگزار گردید،وبه سادات شرکت کننده در مراسم هدایایی به رسم یاد بود از طرف حوزه مقاومت بسیج حمل و نقل اهدا گردید

پیوندها