ورود ۶۶ دستگاه واگن جدید به ناوگان مترو پایتخت
۹ میلیون یورو هزینه ساخت  یک رام قطار مترو
تهران هیچ شباهتی با دهه های گذشته ندارد/
واگن سازی تهران آماده تامین نیاز متروی کلانشهرهای کشور است
تبادل تجربیات موفق؛ گام اساسی در اجرای طرح جامع د...
  باحضورسفیرهلندومعاون حملونقل وترافیک درجلسه اختتامیه عنوان شد:
دیدار چهره به چهره معاون شهردار با کارکنان
نشست صمیمی معاون حمل و نقل و ترافیک با نیروهای خدمات، انتظامات و تاسیسات
کمينه


.