You are here:   صفحه اصلی
پیمانکاران و مشاورین
اطلاعات حمل و نقل عمومی
فرهنگ سازی
خدمات

کمينه

کمينه
کمينه
  • کاهش 50 درصدی روزهاي ناسالم هواي پايتخت در مهر ماه


    به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، اين در حالي است كه تعداد روزهاي ناسالم هواي پايتخت از 78 روز در هفت ماهه سال 92 به 52 روز در مدت مشابه سال 93 كاهش پيدا كرد و در مقابل تعداد روزهاي سالم هوای تهران نیز از 138 روز در هفت ماهه سال 92 به 164 روز در مدت مشابه سال 93 افزايش پيدا كرد.

  • یک معلول باید همان حق و حقوقی را داشته باشد که یک شهروند سالم دارد

    به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، دكتر علي صابري افزود: در مرحله سوم، مفهوم «شهر در دسترس»، معناي واقعي پيدا مي‌كند و شهر و جامعه بايد خود را به نفع معلول تغيير دهند و هم به لحاظ ساختار شهري و هم به لحاظ ساختار قانوني، همه موارد به نفع معلول باشد که بتوانيم بگوييم شهر، در دسترس معلولان قرار دارد و اين رويكرد اخير دنيا نسبت به معلولان است.