برای رانندگان متخلف به محض تخلف پیامک ارسال شود
رییس کمیته عمران شورای شهر در دیدار از مرکز کنترل ترافیک تهران خواستار شد:
در گذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر مازیار حسینی
درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر مازیار حسینی
اصلاً چرا دولت باید نمایشگاه برگزار کند؟
برگزاری نمایشگاه در قفل ترافیک تهران بی تأثیر نیست
آژانس های موبایلی باید به تأیید شهرداری تهران برسن...
رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تأکید کرد:
کمينه


.