خدمات سامانه حمل و نقل معلولان گسترش می یآبد
معاون شهردار تهران  همزمان با «روز جهانی معلولان» خبر داد:
اتمام 100 درصدي حفاري و 50 درصدي ريل گذاري خط 7 مت...
خبر خوش معاون شهردار تهران براي اهالي جنوبشرق و شمالغرب تهران و بزرگراه نواب
تهران 740 كيلومتر مترو لازم دارد
رييس كميته حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامی شهر تهران تأكيد كرد:
آلودگی هوا عامل «مرگ های خاموش» در تهران
عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا ي شهر مطرح كرد:
کمينه


.