روان سازی ترافیک پل صدر و تغيير تدريجي ساز و كار پ...
دو خبر مهم معاون شهردار تهران در جمع معاونان ترافيك 22 منطقه پايتخت:
خرید خدمات اتوبوس های خصوصی بر اساس میزان پیمایش
معاون شهردار تهران از آغاز فصل جدید فعالیت های شرکت واحد خبر داد:
بازنگری در 3 موضوع مهم حمل و نقلی تهران
معاون شهردار تهران در بازدید میدانی از محدوده مرکزی پایتخت خبر داد:
شتاب بي سابقه در نوسازي ناوگان تاكسیراني تهران؛
دكتر مازيار حسيني: 60 درصد کل تاکسی های نوسازی شده کشور سهم تهران است
کمينه


.