در همایش روز ملی حمل و نقل صورت گرفت: تقدیر وزیر ک...
دکتر سیدمحسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به عنوان مدیر نمونه در زمینه «توسعه حمل و نقل پاک» انتخاب شد.
پاسخگویی فوری شهرداری به درخواست‌های شهروندان| ایم...
درخواست یکی از شهروندان تهرانی درخصوص ایمن‌سازی خط عابر پیاده خیابان شوش با دستور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در کمتر از ۴۸ ساعت انجام شد.
پور سید آقایی در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم سامانه ...
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: طرح زوج و فرد به صورت مقطعی و موقت مفید بوده و در طولانی مدت سبب افزایش آلودگی هوا می شود؛ لذا در صورت تصویب شورای عالی ترافیک از سال آینده این طرح حذف خو...
در پاسخ به درخواست شهرداری تهران ارائه شد: گزارش ب...
بانک جهانی در مطالعاتی که بنا به درخواست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران انجام داد، اعلام کرد که اجرای طرح زوج و فرد در شهرهای مختلف جهان ناکارآمد بوده است.
کمينه


.