آغاز آموزش 24 هزار راننده آژانس شهر تهران
6 هزار راننده آژانس ری و شمیرانات قبلاً آموزش دیده اند
پیشرفت متروی تهران در رکود اقتصادی کشور مثال زدنی ...
مازیار حسینی: 12 هزار مهندس و کارگر در خطوط 6 و 7 مترو مشغول به کارند
جنوب شهر؛ مقصد مشترک اتوبوس های نو ناوگان اتوبوسرا...
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر این که مهم ترین مأموریت حال حاضر مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی، تکمیل و راه اندازی 100 کیلومتر خطوط 6 و 7 مترو و همچنین متروی فرودگاه حضر...
ايجاد نوار سبز و پياده راه به جاي خطوط راه آهن در ...
عضو شورا با تأكيد بر انتقال خطوط راه آهن از جنوب شهر پيشنهاد كرد:
کمينه


.