دیدار چهره به چهره معاون شهردار با کارکنان
نشست صمیمی معاون حمل و نقل و ترافیک با نیروهای خدمات، انتظامات و تاسیسات
مدل تردد در بزرگراه صدر و تونل نیایش تغییر کرد
مطابق با طرح اولیه بزرگراه طبقاتی صدر و طبق مصوبه شورای ترافیک :
کسب رضایت 90 درصدی از خدمات حمل و نقل عمومی
بازخورد محیطی سامانه1888 از مراسم ارتحال امام خمینی (ره):
با افتتاح ایستگاه شهید محلاتی پرونده ایستگاه های ا...
کاهش سرفاصله قطارهای مترو خط 3 
کمينه


.