موافقت معاون اول رییس جمهور با کلیات پیشنهادی شناو...
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران اعلام کرد:
تلاش مي کنيم با مديريتي جهادي و دلسوزانه طي 4 سال ...
انتصاب معاونان جدید شهرداری تهران
طی احکامی از سوی شهردار تهران صورت گرفت
ورود ۶۶ دستگاه واگن جدید به ناوگان مترو پایتخت
۹ میلیون یورو هزینه ساخت  یک رام قطار مترو
کمينه


.