ديپلماسي سياسي پلي است براي ديپلماسي اقتصادي
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين كه مسائل و مشكلات بخش حمل و نقل عمومي از جمله عدم واردات برخي اقلام موردنياز اين بخش تا چند ماه آينده مرتفع مي‌شود، گفت: تعامل عزت‌خواه، ...
توسعه حمل و نقل ريلي كمك به اقتصاد ملي است
يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم پرداخت يارانه به توليد و حمل و نقل، گفت: وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد اگر يارانه بخش‌هاي توليدي و حمل و نقلي را پرداخت نكنيم، هم ت...
مركز علمي كاربردي حمل و نقل شهري شهرداري تهران دان...
مركز علمي كاربردي حمل و نقل شهري شهرداري تهران (مورد تاييد وزارت علوم) در دوره‌هاي بدون آزمون رشته‌هاي كارداني فني عمران – حمل و نقل شهري و كارداني فني عمران ...

پیوندها