موبایل به عامل جدید حوادث رانندگی تبدیل شده است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، جریان رفت و آمد در شهر را نشانه جریان زندگی و پویایی در شریان­های شهر و آمد و شدهای شهری را نشان دهنده سرزندگی در جوامع شهری دانست و گفت: با اجرای برنامه­های...
تفكيك خودرو هاي پايتخت به چهاررنگ قرمز ابي سبز وزرد
معاون شهردار تهران از طرح مجازی تقسيم خودروها بر اساس ميزان آلايندگي خبر داد: تفكيك خودروهاي پايتخت به 4 رنگ قرمز، زرد، سبز و آبي اگزوز خودروها منشاء آلودگي است نه پلاك خودروها معاون حمل و نقل و تراف...
ورود 290 اتوبوس دوکابین و برقی به ناوگان اتوبوسرانی تهران در سال 94
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این که بخش غربی پایتخت از نظر شبکه حمل و نقل ریلی دچار فقر است، گفت: در بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، تقویت شبکه ریلی غرب پایتخت را مور...

پیوندها